El Programa Amed està en continu procés d'avaluació i revisió. 

Els gestors de l'acreditació i els equips de protecció i promoció de salut territorials de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, a través d'inspectors autoritzats, assessoren contínuament als professionals de la restauració i donen suport per garantir el compliment dels requisits Amed. L'acreditació Amed es renova de manera biennal o triennal, en funció dels territoris.

Si tenen qualsevol dubte o suggeriment, poden contactar-nos per correu electrònic a amed@amed.cat