El Programa Amed està en continu procés d'avaluació i revisió. 

Els gestors de l'acreditació i els equips de protecció i promoció de salut territorials de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, a través d'inspectors autoritzats, assessoren contínuament als restauradors i donen suport per garantir el compliment dels requisits Amed. 

Si tenen qualsevol dubte o suggeriment, poden contactar-nos via telefònica al 935 513 637 o via correu electrònic a amed@amed.cat