Amed News
Tallers de cuina d'Amed
 
 

Amed és un Programa que té com a objectiu promoure l’alimentació mediterrània com a model d’alimentació saludable en l’entorn de la restauració col∙lectiva.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha publicat la guia alimentària "Petits canvis per menjar millor", una nova eina que ajudi a dur a terme una alimentació saludable. La guia s'estructura en tres grans grups de missatges senzills sobre aliments i les conductes que cal potenciar, els que cal reduir i aquells que convé canviar-ne la qualitat per tal de ser més saludables i respectuosos amb l'entorn. Aquesta eina permet identificar aspectes clau que, amb petites modificacions, poden millorar de forma important la qualitat i sostenibilitat de l'alimentació. 

Imatge destacada