En aquest apartat podreu trobar links d'interès relacionats amb salut,
alimentació, activitat física i restauració.
 

Locals

Departament Salut, Generalitat de Catalunya
http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
Agència de Salut Pública de Catalunya, Programa PAAS
http://salutpublica.gencat.cat/ca/inici/
Agència de Salut Pública de Barcelona
http://www.aspb.es
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
http://www.gencat.net/salut/acsa
Fundació Alicia: Alimentació i Ciència
https://www.alicia.cat/ca/
Gremi d'Hoteleria del Vallès Oriental
http://www.gremihostaleriavallesoriental.com/formacio
Ajuntament de Granollers
http://www.granollers.cat/
Xarxa Itineraris Saludables, PAFES
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/activitat_fisica/rutes-saludables
Gremi de Restauració de Barcelona
http://www.gremirestauracio.com
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca/canal/institut-municipal-de-mercats-de-barcelona
Moure's a Peu per Barcelona
http://www.bcn.es/apeu/ca/index.html
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.net/darp
Xarxa Catalana d'Universitats Saludables
http://blogs.uab.cat/xarxauscat/
Fundació Dieta Mediterrània
http://www.fdmed.org
Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
https://acca.iec.cat/
Fundació Bosch i Gimpera
http://www.fbg.ub.es/
Institut Català de Ciències Cardiovasculars. Institut de Recerca Sant Pau
http://www.recercasantpau.cat/
Consell Comarcal del Vallès Oriental
http://www.vallesoriental.cat/
Fundació Triptolemos
http://www.triptolemos.org
Institut Europeu de la Mediterrània
http://www.iemed.org
Càtedra de Promoció de la Salut, UdG
https://www.udg.edu/ca/catedres/Promocio-salut

Nacionals

Escoles d'Hoteleria, Turisme i Restauració (Educaweb)
http://www.educaweb.com/centros/hosteleria-turismo-restauracion/institutos-escuelas-fp/
Centre Nacional de Recerca Cardiovascular, Carles III
http://www.cnic.es
Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC)
http://www.nutricioncomunitaria.org/es/
Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
https://www.mapa.gob.es/es/
Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
Centre Nacional de Tecnologia i Seguretat Alimentària
http://www.cnta.es/
Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària
http://www.inia.es
Cooperatives Agro-alimentàries
http://www.agro-alimentarias.coop/federaciones/ver/NQ==
Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i Begudes
http://www.fiab.es
Fundació Patrimoni Comunal Olivarer
http://www.patrimoniolivarero.com
Fundació Sabor i Salut
https://fundacionsaborysalud.com/

Internacionals

Centres per al Control i la Prevenció de Malalties
http://www.cdc.gov/spanish
Consell Oleícola Internacional
https://www.internationaloliveoil.org/
Organització Mundial de la Salut
http://www.who.int/about/es/
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació
http://www.fao.org/index_es.htm
Associació Americana del Cor
https://international.heart.org/es/home-espanol/
Aliança Europea de Salut Pública
http://www.epha.org/
Consell Europeu de la Informació Alimentària
https://www.eufic.org/es/